۰۲ آبان ۱۳۹۲

ضیافت رنگ ها

راه دور و درازی را با وجود بیماری مادر طی کرده اند.برای ساعاتی  تن خسته ی شان را در زیر ابی اسمان به ارامش زمین سپرده اند.سپاس از اینکه مهربانانه به من اجازه دادند تا در ثبت ضیافت رنگ ها به حریم شان وارد شوم وبا تشکر از حسن غفاری که این فرصت رابرای من فراهم ساخت.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
545995