تهران،خیابان انقلاب روبروی داشگاه تهران،1392

تبلیغات و معرفی کالا های صنعتی و فرهنگی برای پیدا کردن بازار فروش حتما ضروری و لازم به نظر می رسد.امروزه در کشورهای پیشرفته برای هرگونه فعالیت تبلیغاتی درسطح شهر ها فضاهای خاصی شناسایی و طراحی شد ه اند که صاحبان مشاغل باید برای معرفی تولیدات خود در ان محل های خاص اقدام به فعالیت تبلیغاتی بکنند.متاسفانه درکشور ما یا به دلیل نبودن چنین مکان هایی و یا عدم پایبندی به قوانین ورعایت اصول شهروندی هرکس در هرجایی که مایل باشد می تواند با چسباندن انواع و اقسام لیبل های تبلیغاتی حتی به بهای زشت شدن چهره خیابان ها اقدام به تبلیغات کند .دراین بین معلوم نیست مدیریت شهری در قبال این نا بسامانی ها چه وظیفه ای دارد.اینجا خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران است .ایاخیابانی که به لحاظ همجواری با دانشگاه یکی از فرهنگی ترین خیابا نهای کشور به شمار می اید شایسته چهره ای این چنینی است؟

پگاه نیکخواه [ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ]

علاوه بر این مشکل، محتوای تبلیغات هم معضل دیگری از جامعه ما را نشان می دهند:

ISI, ISI, ISI, ... پایان نامه، تحقیق آماده، ...

همۀ این مشکلات نگران کننده هستند.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
541311