۳۱ شهريور ۱۳۹۱

جنگ تحمیلی

در31 شهریور1359 با بمباران شهرهای ایران، جنگ بین دو کشور ایران وعراق رسما آغاز شد .درمدت هشت سال ادامه جنگ تحمیلی علاوه بر نابودی تاسیسات اقتصادی و ویرانی برخی از شهرها، صدها هزارنفرازساکنان دو کشورنیزکشته ویا قربانی شدند.اکنون بیش از دو دهه از پایان جنگ ایران وعراق می گذرد وسربازان دو کشور به مرزهای بین المللی خود مراجعه نموده و زندگی به جریان عادی خود باز گشته است .قربانیان جنگ نیز با وجود از دست دادن بخشی از اعضائ بدن خود با همت و تلاشی مضاعف به زندگی خود ادامه می دهند،اما یادآوری می کنند که آثار به جا مانده از جنگ سالها برروح و جسم انسانها باقی خواهند ماند ،حتی اگر جنگ پایان یافته باشد.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
469178