۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مصائب گازهای شیمیایی 2

عید مهمان خانواده اقای کرمی در سر پل ذهاب بودیم.نوشین دربازگشت از کار روزانه به منزل در پذیرایی خانه نقش بر زمین شد. او تا ساعاتی نیمه بی هوش بود. من این شرایط را در مصدومان دیگر هم تجربه کرده بودم،امالحظه وارد شدن و به زمین افتادن نوشین و نگرانی خانواده به قدری تکان دهنده بود که هرگز ازحافظه من پاک نمی شود. نوشین کرمی یکی از قربانیان حملات شیمیایی رژیم صدام به مناطق غیر نظامی است.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
541325