۲۰ بهمن ۱۳۹۰

درد و دل های ما

دیشب برای سفر یک روزه عکاسی با محسن راستانی تلفنی صحبت می کردم که بی اختیار حرف ها به گذشته و شرایط فعلی امروز ما کشیده شد. قصه سفر در دل، درد ودل های ما گم شد.بعد از پایان مکالمه به یاد عملیات بدردر سال1363 افتادم.عکاسان به دسته های سه نفره تقسیم شدند و به برای رسیدن به خط مقدم  باید از جزیره مجنون عبور می کردند.بارش گلوله های توپ وخمپاره و...به همراه ریزش نم نم باران فضای سنگینی ایجاد کرده بود.شب به محل استقرارمان بر گشتیم و خبر مجروح شدن راستانی را شنیدم.ترکشی به سر راستانی اصابت کرد که خدا را شکر جراحت عمیقی ایجاد نکرد.صبح فردا من و محسن با هم راهی خط مقدم شدیم.نفری که ساک عکاسی بر دوش وبا سر باند پیچی شده در حال عبور از پل می باشد محسن راستانی است.عکاسی  که تیر و ترکش گلوله ها مانع حرکتش نمی شد،اما امروزناملایمات روزگارکم کم توان حرکت از او را می گیرد.

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
541399